Warning: Illegal string offset 'filter' in /var/www/antipest.dk/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 1489

Warning: Illegal string offset 'filter' in /var/www/antipest.dk/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 1489

Warning: Illegal string offset 'filter' in /var/www/antipest.dk/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 1489

Rottespærre

 

En rottespærre er en anordning, der skal forhindre kloakrotter i at trænge ind i bygninger fra hovedkloakkerne. De opsættes i kloakstikledninger og regnvandsledninger, i tilslutningen til den offentlige hovedkloak. Forhindringen kan også sættes op i en faldstamme, hvilket kaldes et rottestop, som skal forhindre rotterne i at trænge længere ind i en bygning.

Vi har autorisation til at montere rottespærre og rottestop fra Dansk Innovation.

På grund af faren for, at en forkert montering kan medføre tilstopning af kloakken, kræves det ved lov, at montøren er autoriseret til opgaven.

“Personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, og som er uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, skal for at kunne opsætte rottespærre, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, senest den 31. december 2013 have erhvervet bevis på at have bestået kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærre, jf. § 20, stk. 3.”

 

Her er et link til, hvad Bolius siger om rottespærren:

Bolius om rottespærre


Her vises billede af rottespærrer

Rustfrie rottespærrer til brønd i alle brugte størrelser med vendbare spjælde
Rottespærrer. Må kun installeres af godkendt skadedyrsbekæmper.

Share Button